O Projektu
Projekt Komunitní škola
 
 
Termín realizace: 1. ledna 2009 až 31. srpna 2011
Projekt je zaměřen na posílení komunitní role škol - zapojení žáků ZŠ a SŠ do života komunity, ve které žijí - a současně iniciuje vznik koncepce komunitní školy, kterou pilotně ověří v praxi.
 
Aktivity projektu:
Vznik 4 komunitně poradenských center v regionu (Ústecko, Teplicko, Litoměřicko a Děčínsko).
Šetření potřeb cílových skupin v komunitě, na jehož základě a taktéž na základě konzultací s odborníky, budou připraveny a realizovány 3 vzdělávací moduly, a to pro žáky ZŠ, SŠ a pedagogy. Moduly rozvinou u žáků především měkké dovednosti, které jsou potřebné pro práci v komunitě.
Realizace projektových dílen a projektové práce - umožní žákům převést získané teoretické znalosti a dovednosti do přímé praxe
Zasíťování škol v komunitě, jejich propojení s úřady samosprávy, úřady práce, neziskovými organizacemi a  navázání na sociální ekonomiku obecně
Zasíťování škol v mezinárodním partnerství – realizace týdenního výjezdu pro pedagogy do zahraničních partnerských organizací s cílem poznat nové know how a to využít ve prospěch komunity v domovském regionu
Po celou dobu realizace projektu bude natáčen film o projektu, ve kterém bude zachycena jak přímá práce se žáky, tak i výstupy projektu.
 
Výstupy projektu:
1.        
projektové minifestivaly žáků ZŠ a SŠ s cílem prezentovat výstupy jejich práce, budou určeny pro širokou veřejnost
2.        
konference – prezentace výsledků projektu široké odborné i laické veřejnosti
3.        
bulletin o komunitních školách
4.        
standardy kvality komunitních škol
5.        
projekty žáků ZŠ a SŠ
6.        
informační systém o komunitních školách
 
Podpořeno: OPVK
 
Partneři projektu:

Evropská obchodní akademie Děčín 

Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální Ústí nad Labem
 
Spolupracující organizace:  

Základní škola E. Krásnohorské Ústí nad Labem

Základní škola Dr. Miloslava Tyrše Děčín

Základní škola Dubí 1
 
Lingua Universal Litoměřice
 
SŠ sociální Perspektiva Dubí
 
1.KŠPA Litoměřice
 
Manažer projektu: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
 
Projekty řešící komunitní problematiku: